Algemene Voorwaarden

Wij geloven in heldere communicatie, dat voorkomt conflict en teleurstelling achteraf. Want wij willen – net als u – met een goed gevoel terug kunnen kijken op onze samenwerking.

Zodoende geen kleine lettertje die niemand begrijpt, maar 18 helder uitgeschreven voorwaarden. Leest u ze rustig door, voordat u opdracht geeft, dan komt u later niet voor verrassingen te staan.

 1. Opdrachtgever levert bestaande bouwtekeningen aan DakkapelTekening.com, bestaande uit: Plattegronden / doorsneden / gevelaanzichten / foto’s betreffende gevel. Het staat DakkapelTekening.com vrij aanvullende tekeningen op te vragen bij opdrachtgever. Indien geen volledige tekeningen wordt aangeleverd, kan DakkapelTekening.com niet instaan voor een correcte verwerking van de aanvraag. Indien er geen bouwtekeningen worden aangeleverd, heeft DakkapelTekening.com de mogelijkheid extra kosten in rekening brengen.
 2. DakkapelTekening.com verzorgt de volledige set tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, inclusief digitale indiening van de vergunningaanvraag via het
  omgevingsloket en communicatie met de gemeente over de aanvraag omgevingsvergunning. Een volledige set tekeningen bestaat uit: (1) plattegronden van de betreffende verdieping(en), (2) aanzicht van de betreffende gevel(s), (3) doorsnede van de woning en (4) principe detaillering. Van de genoemde tekeningen wordt een bestaande situatie en nieuwe situatie getekend schaal 1:100. V&D verzorgt principe detaillering van beeldbepalende delen gebaseerd op Trespa beplating of Keralit rabatdelen, overige materialisering kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht. Mochten er twijfels zijn over juiste detaillering dan kan DakkapelTekening.com opdrachtgever vragen correcte detaillering aan te leveren op basis van door de aannemer te maken werktekeningen.
 3. De door DakkapelTekening.com aangeleverde set tekeningen is enkel bestemd voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op het door opdrachtgever aangegeven huisnummer en adres. Mochten de tekeningen zonder schriftelijke toestemming van DakkapelTekening.com gebruikt worden voor andere zaken of vergunningaanvragen als omschreven in de opdracht, zullen hierop gerechtelijke stappen worden ondernomen. DakkapelTekening.com werkt samen met gemeenten en controleert steekproefsgewijs de archieven van de gemeente op misbruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
 4. De complete set dakkapel tekeningen van DakkapelTekening.com wordt uitsluitend gemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning en is niet bedoeld als werktekening voor de aannemer. Definitieve maatvoering dient door aannemer in het werk te worden bepaald en nagemeten.
 5. Op tekening wordt uitgegaan van het basisvolume van de woning en worden ondergeschikte bouwdelen niet aangegeven. Ondergeschikte bouwdelen, aangrenzende
  bebouwing of indeling op de verdieping zijn voor de aanvraag van een dakkapel doorgaans voor de gemeente niet relevant en betreffen oa. de hierna volgende bouwdelen: kelders, bestaande dakkapellen (tenzij het een vervanging betreft), erkers, garages, uitbouw zijkant of achterzijde, serre of veranda, koekoek of dakterrassen. Mocht de gemeente een van voorgenoemde onderdelen op tekening vereisen zal DakkapelTekening.com deze op tekening verwerken. In dit geval dient opdrachtgever juiste informatie over de betreffende onderdelen aan te leveren.
 6. DakkapelTekening.com streeft ernaar de tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor standaard dakkapellen, binnen 10 werkdagen na het volledig aanleveren van de opdracht ter controle aan te bieden. Voor nokverhogingen geldt een termijn van maximaal 15 werkdagen na opdrachtverstrekking. Hieraan kunnen echter op
  geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 7. Aan de door DakkapelTekening.com aangeleverde tekeningen zijn geen rechten te ontlenen, alle afmetingen dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd. Bij twijfel
  over de juiste afmetingen van (constructieve-) onderdelen wordt geadviseerd contact op te nemen.
 8. Alle wijzigingen op het tekenwerk welke door de gemeente worden gevraagd, zullen kosteloos worden verwerkt. Na akkoord van opdrachtgever op de tekeningen en indiening van de aanvraag omgevingsvergunning, kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd en zullen eventuele wijzigingen op aanwijzing van opdrachtgever echter wel worden doorgerekend.
 9. Eventuele constructieve tekeningen, kapplan en/ of berekeningen, zijn NIET in deze aanbieding opgenomen. Mocht de gemeente deze berekeningen verlangen, dan
  zullen de kosten voor het opstellen van een constructief rapport – na akkoord opdrachtgever – worden doorberekend:
  – Constructie rapport t.b.v. dakkapel gordingkap (spant niet aanwezig / niet gewijzigd) (prijs op aanvraag)
  – Constructie rapport t.b.v. dakkapel gordingkap + spant opvangen (prijs op aanvraag)
  – Constructie rapport t.b.v. dakkapel sporenkap / scharnierkap (prijs op aanvraag)
  – Constructie rapport t.b.v. dakkapel nokverhoging eenzijdig / dubbelzijde (prijs op aanvraag)
 10. Eventuele ventilatieberekeningen, daglichtberekeningen, thermische berekeningen, asbest onderzoek, flora en fauna onderzoek, et cetera zijn niet in onze aanbieding opgenomen. Mocht de gemeente deze berekeningen / rapporten verlangen, dan zullen de kosten hiervoor worden doorberekend.
 11. DakkapelTekening.com communiceert enkel met opdrachtgever en de gemeente. Communicatie met derden is niet in onze werkzaamheden inbegrepen.
 12. Indien de vergunning door de gemeente geweigerd wordt, wordt geen restitutie van de gemaakte kosten gegeven en kan DakkapelTekening.com opnieuw kosten in rekening brengen
  voor een nieuwe aanvraag of wijzigingen op een oude aanvraag.
 13. DakkapelTekening.com adviseert altijd eerst de onherroepelijke vergunning van de gemeente af te wachten, alvorens de dakkapel te (laten) plaatsen.
 14. De gemeentelijke leges voor behandeling van de vergunningaanvraag zijn niet in de kosten opgenomen en dienen door opdrachtgever te worden voldaan.
 15. DakkapelTekening.com doet vooraf geen onderzoek of de aan te vragen dakkapel vergunning plichtig is en / of past binnen de eisen uit het bestemmingsplan of welstandsnota.
 16. Indien er sprake is van een lopende vergunningaanvraag, welke niet door DakkapelTekening.com is getekend / ingediend, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 17. Het BurgerServiceNummer (BSN) is benodigd voor de digitale indiening van de vergunningaanvraag en wordt enkel hiervoor gebruikt. Na indiening van de vergunningaanvraag wordt uw BSN van onze servers verwijderd.
 18. Facturatie volgt na indiening van de aanvraag omgevingsvergunning. Betaling van de factuur geschiedt binnen de gestelde termijn van 30 dagen.

Wat kunnen we voor u (be)tekenen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina, ovv uw adres, huisnummer en woonplaats.

Copyright 2010-2023 © DakkapelTekening.com Alle rechten voorbehouden