Stappenplan

Heeft u interesse om de bouwtekeningen voor de dakkapel(len) of nokverhoging op uw woning door ons te laten verzorgen?

Bekijk dan hieronder het 7-stappenplan. Zo ziet u duidelijk wat u van ons kunt verwachten, van begin, tot eind.

Stap 1. Stuur ons een email (of neem telefonisch contact op)

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden en de kosten voor het verzorgen van de tekenwerkzaamheden en de vergunningaanvraag voor uw dakkapel?

Stuur ons een email bericht met daarin uw NAAM, ADRES + HUISNUMMER en WOONPLAATS, evenals uw wensen voor de nieuw te plaatsen dakkapel. Wij sturen u hierop een mail met algemene informatie en ons opdrachtformulier retour.

Stap 2. Invullen opdrachtformulier

Indien u ons opdracht wilt geven, dan vult op het opdrachtformulier zo volledig mogelijk in en stuurt u het formulier samen met de overige bescheiden naar info@dakkapeltekening.com

Hiermee geeft u ons formeel opdracht voor het verzorgen van het tekenwerk en machtigt u ons voor de indiening van de omgevingsvergunning.

Stap 3. Opdrachtbevestiging

Nadat wij het opdrachtformulier van u retour hebben ontvangen, controleren wij het formulier en de aangeleverde stukken op volledigheid.

Hebben wij voldoende informatie ontvangen om de tekeningen te verzorgen, dan sturen wij u een opdrachtbevestiging toe.
Wij versturen de opdrachtbevestiging doorgaans binnen 1 á 2 werkdagen.

Stap 4. Tekeningen ter controle

Nadat wij de opdrachtbevestiging hebben verzonden, wordt het tekenwerk in onze planning opgenomen. Zodra de tekeningen gereed zijn sturen wij deze ter controle / ter akkoord naar u toe, alvorens wij de vergunning aanvraag voor u indienen.

Wij leveren de volledige set tekeningen van uw dakkapel doorgaans binnen 10 werkdagen ter controle bij u aan.

Stap 5. Aanvraag omgevingsvergunning

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij, namens u als gemachtigde, digitaal via het Omgevingsloket.

Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

Stap 6. Vergunning in behandeling…

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.

In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen. In de meeste gevallen betreft dit een kleine wijziging, welke wij kosteloos voor u op tekening zullen verwerken.

Stap 7. Vergunning verleend

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.

Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting (ons) de gemachtigde.
Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel laten plaatsen.

Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is.

Wat kunnen we voor u (be)tekenen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina, ovv uw adres, huisnummer en woonplaats.

Copyright 2010-2024 © DakkapelTekening.com Alle rechten voorbehouden